Bé trò chơi

Bé trò chơi

Trong trò chơi này mô phỏng bạn có để chăm sóc một em bé.

Điều khiển.

  • : Nhấp chuột vào đối tượng để hành động nhân vật.

Tất cả trò chơi
Be-tro-choi
83% yêu thích trò chơi