เกมเด็ก

เกมเด็ก

ในเกมจำลองนี้คุณต้องใช้การดูแลทารก

ควบคุม

  • : คลิกบนวัตถุที่จะทำหน้าที่ของตัวละคร

เกมทั้งหมด
ทารกเกม
83% รักเกมนี้