தினப்பராமரிப்பு அரட்டை

தினப்பராமரிப்பு அரட்டை

இந்த விளையாட்டில் நீ பூனைகள் ஒரு தினப்பராமரிப்பு நிர்வகிக்க. பூனைகள் தங்கள் குப்பை மாற்ற, தங்கள் அறை கொடுக்க வரவேற்கிறது ...

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : நடிக்க பொருட்கள் மீது சொடுக்கவும்.

அனைத்து விளையாட்டு
தினப்பராமரிப்பு-அரட்டை
83% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்