Chat Daycare

Chat Daycare

Në këtë lojë ju të menaxhuar një Daycare për macet. Mirëpret kittens japin dhomën e tyre, për të ndryshuar pjellë e tyre ...

Kontrollet.

  • : Klikoni mbi objektet për të vepruar.

Të gjitha lojrat
Chat-daycare
83% love këtë lojë