Bebe Igre oblačenja

U ovoj klasi zabave oblačiti bebe. Cilj je da ih kao sladak i sladak kao moguće.